Kontaktujte nás: +420 608121430 | info@hetta.cz

Proč použít akumulační přímotopy s fotovoltaickými systémy.

Vzhledem k velkému nárůstu FVE a s tím spojených dotazů na využití akumulačních přímotopů Hetta® máme toto doporučení.

Topení Hetta® je vhodné pro akumulaci přebytků vyrobené elektřiny. Jeden ze základních problémů výroby elektřiny je její akumulace na dobu, kdy nedochází k její produkci, což je typické pro obnovitelné zdroje. Většina těchto zdrojů funguje v závislosti na daných přírodních (povětrnostních) stavů – proudění větru, svit slunce, stav vody v řekách, náhonech, . . .

V takových případech je velký požadavek na akumulaci vyrobené energie. Tato energie se dá uložit několika způsoby:

 • Pomocí akumulátorů. Akumulátory mají výhodu okamžitého použití, ale velkou nevýhodu v omezené životnosti a pořizovací hodnotě. V současnosti je životnost těchto zařízení v podstatě jednotky let, s podstatnou ztrátou kapacity úložiště.
 • Pomocí mechanické energie – například přečerpávací elektrárna nebo výroba stlačeného plynu pro další výrobu energie – což je pro běžnou domácnost nereálné, stejně jako např. chemická transformace.
 • Pomocí akumulace do tepla – jedná se v podstatě o nejlevnější a nejjednodušší formu akumulace energie, která může posloužit např. k ohřevu užitkové teplé vody (kombinované bojlery), akumulační nádrže pro teplou vodu pro teplovodní vytápění a akumulační přímotopy.

Tedy jedna z levných a úsporných metod úspory energie a přebytků je i využití akumulačních přímotopů Hetta®. Využití panelů je ideální v měsících, kdy je dostatek slunečního svitu, a přitom je potřeba topit (březen až květen, září až listopad). Předpokládaná úspora vznikne užitím přebytků z výroby elektřiny FVE a předpokládaným nižším množstvím počtu akumulátorů. Předpokládaná úspora (vypočtená a částečně změřená) je 20-30% spotřeby energie na vytápění, v závislosti na výkonu a typu FVE a tepelných ztrátách objektu. Z toho tedy vyplývá, že kombinace fotovoltaiky a akumulačních přímotopů dává smysl a podstatně sníží dobu návratnosti do celého systému.

Pro maximální využití elektrické energie vyrobené z FVE je klíčová regulace, která dokáže chytře připínat spotřebiče podle velikosti přebytku FVE. Jedná se o spotřebiče, jejichž chod je méně závislý, nebo nezávislý na denní hodině provozu, ale spíše na celkovém množství dodané energie během dne. Zejména nabíjení akumulačních nádob TUV a vytápění prostoru akumulačními přímotopy Hetta®. Jedním ze zařízení, která chytrou distribuci energie umožňují je Wattrouter®.

Hetta s Wattrouterem

S využitím Wattrouteru a propojení s Hetta® akumulačními přímotopy získáváte klíčové výhody:

 1. **Optimalizace Spotřeby:**
   - Wattrouter® inteligentně směřuje přebytečnou elektřinu z fotovoltaické elektrárny přímo do akumulačních přímotopů Hetta®.
     - Tímto způsobem je elektřina využita k ohřevu prostoru, což přináší výrazné úspory na nákladech spojených s tradičním způsobem vytápění.
 2. **Finanční Úspora:**
   - Snížení nákladů na elektrickou energii díky využití vlastní vyrobené elektřiny pro vytápění.
   - Díky efektivnímu využití fotovoltaického systému se snižují celkové měsíční náklady na energii.
 3. **Nezávislost na Energetických Dodavatelích:**
   - S vlastní fotovoltaickou elektrárnou a akumulačními přímotopy se stáváte méně závislými na tradičních energetických dodavatelích.
   - Získáváte kontrolu nad svým energetickým systémem a eliminujete riziko zvýšení cen elektřiny.

Z hlediska pořizovacích nákladů, vytěžitelnosti FVE a udržitelnosti systému, je použití chytré regulace Wattrouter® v kombinaci s vhodnými spotřebiči (ohřev TUV, vytápění akumulačními přímotopy Hetta®) efektivnější a vhodnější volba, nežli bateriové uložiště. Kapacita baterií bývá zpravidla omezena (kvůli pořizovacím nákladům a prostoru pro umístění baterií), proto není možné jej využít k napájení výkonných spotřebičů a během slunných dnů jsou během hodiny nabité a FVE přestává vyrábět.

Celkově řečeno, využitím přebytku výroby fotovoltaiky s Hetta® a Wattrouterem dosahujete nejen úspor na nákladech, ale také podporujete udržitelnost a ekologickou odpovědnost. Vaše investice do moderních technologií se stává investicí do budoucnosti.

Další informace vám radi poskytneme. Máme již několik referenčních akcí, kde se kombinace fotovoltaiky, Wattrouteru® a akupanelů Hetta® velmi osvědčila.

Kde koupit akumulační panel Hetta?

Firma Topení severní Čechy s.r.o. nabízí kompletní řešení pomocí topných kabelů, akumulačních panelů, přímotopů a infrapanelů. Koupi panelů je možné realizovat v našem e-shopu nebo přímo na prodejně popř. u našich oblastních zástupců

Chci koupit akumulační panel hetta

Panely jsou standardně dodávány s montážním rámem na zeď. 

Více informací

Chci vytvořit cenovou nabídku na topení hetta

Žádost o zpracování cenové nabídky provádíme do 48hod zdarma

Více informací