Kontaktujte nás: +420 608121430 | info@hetta.cz

Elektrický přímotopný panel s akumulací

Ceník a leták ke stažení zde

Dovolujeme si Vám představit sálavé elektrické topné panely, se kterými docílíte dokonalé využití energie. Díky své netradiční konstrukci se akumulační keramický přímotop vyznačuje znamenitými užitnými vlastnostmi a jasnými výhodami oproti tradičním metodám vytápění:

 • Respektuje zdravé životní prostředí
 • Dodáváme panely ve čtyřech výškách 123, 63, 38 a 21cm. Je tedy snadné ho umístit i pod nízký parapet (velké okno, výloha) nebo na úzkou plochu (šíře 68 při výkonu až 2,5kW)
 • Akumulační přímotop neobsahuje OLEJ tedy nemůže prskat a ani prosakovat, ale akumulační desky na bázi speciálního keramického materiálu.
 • Úsporný oproti elektrokotli - neohřívá vodu, autonomní přesná regulace, žádné rozvody potrubí!
 • Dodáváme ve všech barvách a odstínech RAL
 • Nepřepaluje prach a minimalizuje jeho víření (důležité pro alergiky)
 • Nezatěžuje náš organismus škodlivými látkami
 • Chrání nás před nebezpečným spalováním kyslíku, chrání naše zdraví a zdraví našich dětí
 • Umožňuje snadnou a rychlou regulaci teploty v místnosti
 • Umí hospodárně využít energii sleva 20-27% oproti standardním přímotopům
 • Využívá snížené sazby za elektrickou energii
 • Zaručuje vysoký topný výkon při úsporné spotřebě
 • Šetří i náš čas díky jednoduché instalaci a obsluze
 • Je rychle a snadno k dispozici – stačí vám pouze elektrická zásuvka, propojovací krabice
 • Vyznačuje se dlouhodobou životností, na výrobek poskytujeme záruku 15 let! 
 • Určeno pro přímotopnou sazbu
 • Český výrobek - německá technologie

Elektrické keramické panely s akumulací jsou ideálním prostředkem k vytápění obytných, kancelářských či provozních prostor, objektů určených k rekreaci či kulturnímu vyžití včetně zdravotnických a lázeňských zařízení či koupelen a podobných prostor v zónách 3, ve smyslu ČSN 33 2000-7-701, tedy všech prostor, které svým charakterem umožňují montáž tepelného spotřebiče s krytím IP21.

Velkou výhodou sálavých akumulačních přímotopů je oproti instalaci klasické topné soustavy na pevná nebo plynná paliva okolnost, že se neprovádí rozvody topného média po objektu, odtah spalin a pravidelné revize těchto systémů. Oproti tradičnímu akumulačnímu vytápění mají topné panely malou prostorovou náročnost a cca o 40 % nižší instalovaný výkon pro vytápění. To přináší úspory ve stálých platbách za elektroměr a možnost instalace i v objektech s omezeným instalovaným příkonem. Není totiž nutné energii akumulovat v době, kdy není aktuálně potřebná pro dodání do vytápěného objektu. S našimi panely dochází k průběžnému a snadno regulovatelnému výdeji tepelné energie. To se projeví zejména při náhlých změnách teploty. Další výhodou proti akumulačnímu vytápění jsou nízké pořizovací náklady a dále možnost provozu dalších elektrických spotřebičů na nízkou sazbu minimálně 20 hodin denně.

Popis přístroje

Řez topným akupanelem HettaVnější plášť topidla je vyroben z ocelového plechu, který je antikorozně povrchově upraven a dále práškově lakován. Topné prvky z chrom-niklového drátu jsou vzduchotěsně zalisovány ve speciálním keramickém materiálu MIOLIT na bázi silikátu s akumulační schopností. Počet jednotlivých topných bloků je závislý na konkrétní výkonové variantě. Topnice jsou umístěny v celém aktivním prostoru topidla. Jsou uzavřeny v ocelovém pouzdře, na které je z obou stran připevněn speciální tvarový plášť, vytvářející soustavu kanálů pro optimální proudění ohřívaného vzduchu. Vyrobené teplo je vstřebáváno oběma stranami povrchu speciálně tvarovaných žeber. Odtud je s nízkou povrchovou teplotou nepřetržitě a rovnoměrně předáváno do vzduchu v místnosti. Prostorový termostat reguluje sepnutím a vypnutím několikrát během hodiny teplotu v místnosti. Tato regulace ve spojení s akumulací tepla v topném panelu umožňuje velmi hospodárný způsob vytápění. Keramický topný panel - optimální harmonizace konvekčního a sálavého tepla zajišťuje rovnoměrný ohřev místnosti a udržuje navozenou tepelnou pohodu.

Topný panel s akumulací zajišťuje díky své konstrukci optimální předání tepelné energie do vytápěného prostoru. Jeho předností je rychlý náběh na pracovní teplotu. Samotné předání tepelné energie probíhá jednak konvekcí – prouděním teplého vzduchu z výdechů v horní mřížce topidla a jednak prostřednictvím dlouhovlnného záření, které se uvolňuje z celého aktivního povrchu topidla a navozuje příjemnou tepelnou pohodu i v případech, kdy není vytápěný prostor ještě dobře prohřátý. Tepelná energie akumulovaná v topných blocích vydává teplo i po dobu přerušení dodávky zvýhodněné elektrické sazby, a to řádově po dobu 45  minut. 

Součástí výrobku je samočinný tepelný omezovač, který vstoupí do činnosti pouze při nadměrném zahřátí topidla. Regulaci teploty ve vytápěném prostoru je třeba volit individuálně dle vlastních potřeb a účelu, ke kterému daný prostor slouží. Každé topidlo lze regulovat buď samostatně prostorovým termostatem, který se včlení mezi zásuvku a vidlici síťového přívodu topidla a nebo použitím prostorového termostatu umístěného na vhodném referenčním místě pro celou skupinu topidel v jedné či více místnostech, popř. zabudovaným termostatem.

Výrobek je vybaven montážní sadou k zavěšení panelu na zeď. Jako doplněk lze zakoupit i stojan.

Pro správné navržení instalovaného příkonu je k dispozici celá řada výkonových variant. Při samotném výběru topidel je nutné řídit se tepelnou ztrátou objektu, ve kterém jsou vytápěné prostory umístěny. V případě návrhu vytápění celého objektu doporučujeme obrátit se na projektanta, který zohlední konstrukci, použité materiály na objektu a výpočtem dle příslušných technických norem určí příkon a umístění jednotlivých topidel.

Standardní dodávanou barvou je bílá, RAL 9010. Na vyžádání dodáváme i jiná barevná provedení stupnice RAL.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek spadá do kategorie řízených topidel. Dle nařízení komise (EU) 2015/1188, týkající se požadavků na Ekodesign lokálních topidel, musí být řízená topidla regulována externím řídícím zařízením (termostatem), jež není součástí výrobku a které odpovídá výše zmíněnému nařízení.

Srovnání druhů vytápění  

Výhody ve srovnání se standardními přímotopnými konvektory

 • Předávání tepla nejenom konvekcí. Je zastoupena i složka sálavá s dlouhovlnným zářením, která navozuje tepelnou pohodu při nižší teplotě místnosti, než u běžných topidel
 • Akumulační jádro, které překrývá tepelným výdejem období, kdy je vypnut signál HDO pro přímotopnou sazbu a minimalizuje teplotní výkyvy v místnosti
 • Velmi dobré homogenní rozložení teploty po celém povrchu topidla
 • Topné panely minimalizují víření prachu a jeho přepalování. Tato vlastnost vytváří zdravé prostředí ve vytápěných místnostech a je důležitá zejména pro alergiky
 • Dlouhodobá životnost díky speciální konstrukci topného systému a použití kvalitních materiálů
 • Kompaktní uzavřené provedení zajišťující vyšší bezpečnost provozu, zejména v rodinách s dětmi
 • Podstatně delší životnost a záruka

Výhody ve srovnání s tepelným čerpadlem

 • Jednoduchá manipulace a instalace
 • Podstatně delší životnost a záruka
 • nulové servisní náklady
 • velice problematická návratnost investice do tepelného čerpadla
 • podrobné výpočty a specifikace zde

Výhody ve srovnání s akumulačním vytápěním

 • Malá prostorová náročnost umožňuje instalaci prakticky v jakékoliv místnosti
 • Podstatně nižší pořizovací náklady
 • Cca o 40 % nižší instalovaný příkon pro vytopení stejného prostoru a tím i nižší stálé platby
 • Nižší náklady na elektrickou instalaci
 • Průběžný a snadno regulovatelný tepelný výdej
 • Rychlá reakce systému při náhlých změnách teploty, která přináší úspory elektrické energie, energii není nutné akumulovat dlouhodobě dopředu
 • Možnost provozu dalších spotřebičů na nízkou sazbu min. 20 hodin denně a o víkendech 24 hodin denně, která přináší další úspory elektrické energie
 • Možnost použití v lokalitách a objektech, kde je instalovaný příkon limitován a není možné použití akumulačního systému vytápění
 • Menší statické zatížení budov
 • Podstatně delší životnost a záruka

Výhody ve srovnání s klasickým vytápěním na tuhá nebo plynná paliva

 • Odpadá instalace rozvodů topného media po objektu a odtahu spalin
 • Odpadají pravidelné revize kotlů a komínů
 • Provoz topných panelů nezatěžuje náš organizmus ani životní prostředí škodlivými látkami
 • Při vytápění nedochází k nebezpečnému spalování kyslíku
 • S elektrickými topnými panely docílíme podstatně vyšší účinnosti než při spalování paliva
 • Jednoduchá manipulace a instalace
 • Podstatně nižší pořizovací náklady
 • Vyšší bezpečnost provozu
 • Podstatně delší životnost a záruka

Výhody ve srovnání s elektrokotlem

 • Neohříváte topné medium (vodu) - nevznikají ztráty při předání tepla až 25%
 • Nemáme tepelnou ztrátu způsobenou čerpadlem (cca 40W/hod)
 • Nemá co korodovat
 • Jednoduchá, přesná a levná regulace přesnost 0,2-0,5°K
 • Jednoduchá manipulace a instalace
 • Podstatně nižší pořizovací náklady

Další informace

Způsoby připojení

 • Přímo do zásuvky bez regulace
 • Přímo do zásuvky prostorového termostatu, který je zapojen do zásuvky 
 • Pevné připojení – propojení s regulací je vedeno ve zdi.
 • Použití bezdrátových termostatů se spínací jednotkou u (v) panelu, v zásuvce
 • Použití centrálního bezdrátového řízení jednotlivých zón a místností!
 • Pozor: Topný panel je oboustranný! Stranu s výstupem přívodního kabelu můžeme otočit podle potřeby vlevo či vpravo.

Možnosti úprav

 • Pokud je přívod krátký, lze přívod vyměnit za delší.
 • Všechny tyto úpravy je nutné provádět na zavěšeném panelu odpojeném od elektrické sítě. Může je provádět pouze odborník a musí být provedeny dle platných norem ČSN.
 • Panel lze dodat v libovolné barvě  ostínu RAL

Kde koupit akumulační panel Hetta?

Firma Topení severní Čechy s.r.o. nabízí kompletní řešení pomocí topných kabelů, akumulačních panelů, přímotopů a infrapanelů. Koupi panelů je možné realizovat v našem e-shopu nebo přímo na prodejně popř. u našich oblastních zástupců

Chci koupit akumulační panel hetta

Panely jsou standardně dodávány s montážním rámem na zeď. 

Více informací

Chci vytvořit cenovou nabídku na topení hetta

Žádost o zpracování cenové nabídky provádíme do 48hod zdarma

Více informací